สร้าง Pattern Brush ด้วยเครื่องมือพื้นฐาน Illustrator (CC 2017)

  Seamless Pattern Brush คือการสร้าง vector หนึ่งส่วนแล้วตั้งค่าให้สามารถทำซ้ำได้โดยไม่มีรอยต่อ และสามารถปรับรูปทรงตาม stroke หรือเส้น ที่สร้างขึ้นได้ เป็นเทคนิคในการร่างแบบให้ หัวและท้ายชนกัน สามารถ copy paste ซ้ำๆ ต่อกันได้โดยไม่ขาด