Blog

IBM Plex Thai ฟอนต์ไทยโมเดิร์นจาก IBM ที่ให้ดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรี

ดาวน์โหลดฟอนต์ IBM Plex Thai ฟอนต์ไทยโมเดิร์นที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นอัตลักษณ์ของแบรนด์ IBM และเปิดเป็น Open Source ให้ใช้งานได้ฟรี

วาดรูปด้วยเครื่องมือพื้นฐานบน Adobe Illustrator

The Sensei จะมาสอนขั้นตอนการวาดรูปโดยใช้เครื่องมือพื้นฐานในโปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อเป็นแนวทางในการวาดภาพให้แก่เพื่อนๆ ที่กำลังเริ่มหัดวาดภาพบน Illustrator 

ประเภทและนามสกุลของไฟล์ที่ควรรู้ในงานออกแบบ

  นามสกุลของไฟล์งานต่างๆ นั้นจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าไฟล์แต่ละไฟล์นั้นคือไฟล์ชนิดอะไร และสามารถใช้งานได้กับโปรแกรมอะไรบ้าง ส่วนนามสกุลไฟล์งานนั้นจะอยู่ในด้านหลังของชื่อไฟล์ เช่น Book.pdf เป็นต้น หากเรามีความรู้เรื่องนามสกุลของไฟล์งานต่างๆ จะทำให้เราสามารถเข้าใจการทำงานของไฟล์แต่ละชนิดและสามารถเลือกใช้งานไฟล์งานได้อย่างถูกต้อง

เปิดไฟล์ PowerPoint ในเครื่องอื่นแล้วฟอนต์เพี้ยน ?

  เพื่อน ๆ หลายคนอาจเคยประสบปัญหาเวลานำไฟล์งานนำเสนอที่ทำมาจากที่บ้าน มาเปิดในคอมเครื่องอื่นเพื่อจะแก้ไข หรือนำเสนองาน แต่ก็พบว่าฟอนต์ที่เปิดได้ ไม่ใช่ฟอนต์ที่ทำมาแต่แรก เพราะเครื่องนั้นไม่มีฟอนต์สวย ๆ แบบเดียวกันกับที่เราทำมา วันนี้ The Sensei จะมาบอกวิธี Save ไฟล์งาน PowerPoint ให้ฟอนต์ไม่เพี้ยนอีกต่อไป และยังสามารถแก้ไขเนื้อหาที่ทำเราในเครื่องอื่นได้อีกด้วย

1 2 3 4